ul. Warszawska 4/3,
11-040 Dobre Miasto
Otwórz menu

Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie od dnia 25.05.2018r Rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuję, że:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KANCELARII NOTARIALNEJ

 1. Kancelaria Notarialna Joanna Woźniak z siedzibą w Dobrym Mieście ul. Warszawska 4/3, 11-040 Dobre Miasto, NIP: 7393411671 REGON: 388475024, e-mail: kancelaria@notariuszdobremiasto.pl jest Administratorem danych osobowych otrzymanych od Państwa. Będzie z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatków), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, w szczególności dochodzenia roszczeń.
 2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na Notariuszy obowiązki i zadania związane z wykonywaną funkcją (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. f, g oraz j RODO).
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 t.j. z późn. zm.)
 4. Notariusz będzie przekazywał Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych albo dochodzenia roszczeń. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi prawne, dostawca usługi poczty elektronicznej oraz podmiot świadczący usługi księgowe.
 5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymali te dane.
 6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania, uzupełnienia lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie lub RODO.
 8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszdobremiasto.pl
 9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Notariusz nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW KANCELARII NOTARIALNEJ

 1. Kancelaria Notarialna Joanna Woźniak z siedzibą w Dobrym Mieście ul. Warszawska 4/3, 11-040 Dobre Miasto, NIP: 7393411671 REGON: 388475024, e-mail: kancelaria@notariuszdobremiasto.pl jest Administratorem danych osobowych otrzymanych od Państwa. Będzie z nich korzystać wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem danych. Będzie ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa związanych z tą umową (np. wykonywanie obowiązków podatkowych), a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, w szczególności dochodzenia roszczeń. Spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.
 2. Notariusz będzie przekazywał Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych albo dochodzenia roszczeń. Państwa dane osobowe otrzymywać będzie również podmiot świadczący usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi prawne, dostawca usługi poczty elektronicznej oraz podmiot świadczący usługi księgowe.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń oraz do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Notariusza jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Notariuszem. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania, uzupełnienia lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez RODO.
 6. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kancelaria@notariuszdobremiasto.pl
 7. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Notariusz nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

PLIKI COOKIES

 1. Witryna notariuszdobremiasto.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Kancelaria Notarialna Joanna Woźniak w celu optymalizacji działań.
 5. Na mojej witrynie wykorzystuję następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 6. c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/verify

 

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością notarialną.

Czytaj dalej
Zamknij menu