ul. Warszawska 4/3,
11-040 Dobre Miasto
Otwórz menu

Koszty

Opłaty za czynności notarialne

W celu indywidualnego ustalenia wysokości wszystkich opłat prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

tel 1. +48 505 407 701  tel 2. +48 505 407 201

kancelaria@notariuszdobremiasto.pl

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek VAT.

Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, bezgotówkowej poprzez terminal płatniczy jak i przelewem na konto Kancelarii.

Numer rachunku bankowego Kancelarii: 10 1140 2004 0000 3102 8107 8004

NIP: 7393411671 REGON: 388475024

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością notarialną.

Czytaj dalej
Zamknij menu